ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสอนดี ปี 2554 จาก สสค. (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน)
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:30  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลดีเ่ด่นการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด ปี 2554 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:27  อ่าน 485 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด ปี 2553 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:24  อ่าน 566 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงินทักษะทางภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2553 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:22  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2553 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:21  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2553 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:19  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองเกียรติยศครูรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี 2551 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:13  อ่าน 575 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูรักการอ่านดีเด่นโรงเรียนขยายโอกาส ปี 2550 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:08  อ่าน 686 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2550 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:04  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..