ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 255ุ6 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:49  อ่าน 467 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 255ุ6 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:47  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการทำหนังสือเล่มเล็ก ปี 2555 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:42  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การทำหนังสือเล่มเล็ก ปี 2554 ระดับประเทศ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:39  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การทำหนังสือเล่มเล็ก ปี 2554 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:37  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:30  อ่าน 437 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสอนดี ปี 2554 จาก สสค. (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน)
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:30  อ่าน 542 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลดีเ่ด่นการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด ปี 2554 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:27  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด ปี 2553 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:24  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงินทักษะทางภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2553 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:22  อ่าน 450 ครั้ง
รายละเอียด..