ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีสำโรง จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารศรีสำโรง
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:49  อ่าน 524 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:49  อ่าน 540 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher (ลำดับที่ 1)) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:49  อ่าน 552 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครู สควค. ดีเด่น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:48  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ครูเกียรติยศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี 2550 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:48  อ่าน 540 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้อุทิศตนในการสอนนักเรียนในโครงการเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:48  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่มาปฏิบัติงานเช้าสม่ำเสมอ (ลำดับที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:48  อ่าน 567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนพิเศษในโครงการเตรียมอุดม ประจำปีการศึกษา 2549
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:47  อ่าน 673 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ (ลำดับที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2549
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:47  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAI) : การสร้างบทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:43  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..