ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ครูเกียรติยศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี 2550 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:48  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้อุทิศตนในการสอนนักเรียนในโครงการเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:48  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่มาปฏิบัติงานเช้าสม่ำเสมอ (ลำดับที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:48  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนพิเศษในโครงการเตรียมอุดม ประจำปีการศึกษา 2549
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:47  อ่าน 552 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ (ลำดับที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2549
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:47  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAI) : การสร้างบทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:43  อ่าน 597 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2544 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:43  อ่าน 532 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การทำหนังสือเล่มเล็ก ปี 2556 ระดับประเทศ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:55  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 2555 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:54  อ่าน 455 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2555 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,22:52  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..