ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้สอน ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:51  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:50  อ่าน 504 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:50  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:50  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:50  อ่าน 557 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:49  อ่าน 502 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีสำโรง จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารศรีสำโรง
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:49  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:49  อ่าน 437 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher (ลำดับที่ 1)) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:49  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครู สควค. ดีเด่น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:48  อ่าน 448 ครั้ง
รายละเอียด..