ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2551). การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้รูปภาพ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 4(1) : 12-15.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:02  อ่าน 586 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(10) : 13-16.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:02  อ่าน 652 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). ถูกจริงหรือ ?. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(9) : 10-12.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:01  อ่าน 640 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). มาเป็นครูนักวิจัยกันดีกว่า. วารสารวิชาการ. 10(3) : 33-37.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:01  อ่าน 518 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์ ตอนจบ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(7) : 22-26.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:01  อ่าน 540 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์ ตอนที่ 1. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(6) : 14-18.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:00  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด และ อำภาพร คณะแพง. (2550). ลับเฉพาะคนรู้ใจ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(5) : 17-20.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:59  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด และ ยุทธนา ปั้นชูศรี. (2550). ทฤษฎีบททวินามและการหาผลบวกของสัมประสิทธิ์ทวินาม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 2(12) : 8-10.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:57  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2549). การคำนวณปริมาตรไม้. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 2(11) : 31-33.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:57  อ่าน 710 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2549). ปัญหาของครู : ปัญหาที่(ไม่)รู้ทางแก้. วารสารวงการครู. 3(34) : 108.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:57  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..