ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2838345
อีเมล์ : meekoed555@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,13:15  อ่าน 666 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด.(2557).สมบัติบางประการของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับเลขคณิต.วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.11(1):59-65.
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.47 KB

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,13:15   อ่าน 666 ครั้ง