ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบโอเน็ตสาระที่ 6 ทักษะกระบวนการ
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร ขำคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,09:54  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบโอเน็ตสาระที่5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร ขำคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,09:53  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบโอเน็ตสาระที่ 4 พีชคณิต
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร ขำคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,09:52  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบโอเน็ตสาระที่ 3 เรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร ขำคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,09:51  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบโอเน็ตสาระที่ 2 การวัด
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร ขำคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,09:50  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อโอเน็ตสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
ชื่ออาจารย์ : นายอุดร ขำคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,09:49  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.4-ม.6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2561,16:45  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.4-ม.6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2561,16:44  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.1-ม.3) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2561,16:43  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจิตติมา ขำคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,09:58  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..