โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 15 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ปีการศึกษา 2563 13 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ปีการศึกษา 2563 13 พ.ค. 63
แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล (Covid-19) 10 พ.ค. 63
สมัครเรียน(ระบบออนไลน์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (3 - 12 พ.ค. 2563) 28 เม.ย. 63
สมัครเรียน(ระบบออนไลน์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (3 - 12 พ.ค. 2563) 28 เม.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครเรียน(ระบบออนไลน์) รอบแรก ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 28 เม.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครเรียน(ระบบออนไลน์) รอบแรก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 28 เม.ย. 63
คำสั่ง
คำสั่งคระกรรมการมอบตัว และรายงานตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 08 มิ.ย. 63
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2563 25 พ.ค. 63
คำสั่ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง covid 19 16 พ.ค. 63
คำสั่งรับสมัครนักเรียน 63 ระบบออนไลน์ 04 พ.ค. 63
คำสั่งสอนเสริม 62 30 ต.ค. 62
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิต 30 ต.ค. 62
คำสั่งนิเทศการสอน 30 ต.ค. 62
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2562 14 พ.ค. 62
ภาพกิจกรรม
งานวิชาการ
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 05 ม.ค. 64
แบบประเมินการนิเทศการสอน 63 28 ธ.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้ 63 28 ธ.ค. 63
แบบบันทึกการมอบหมายงานให้ครูทำการสอนแทน 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียน 1/63(21/7/63) 22 ก.ค. 63
ตารางสอนครู 1/63(21/7/63) 22 ก.ค. 63
คำสั่งสอนข้าราชการครู 1/63 30 มิ.ย. 63
งานแผนงาน
แบบรายงานสรุปโครงการ-ปัจจบัน 18 ม.ค. 64
บันทึกขอปรับแผนโครงการ 30 ต.ค. 63
บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง 30 ต.ค. 63
แบบฟอร์มกิจกรรม ปี 2563 11 ส.ค. 63
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2563 11 ส.ค. 63
แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 62
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
3 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ระดับมัธยมศึกษา 18 พ.ค. 62
2.3 แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 18 พ.ค. 62
2.2 แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 18 พ.ค. 62
2.1 แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 18 พ.ค. 62
1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 18 พ.ค. 62
0 แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว 18 พ.ค. 62
4 แบบคัดกรองนักเรียน 18 พ.ค. 62
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 18 พ.ค. 62
โรงเรียนสีขาว
แบบรายงานประชุมผู้ปกครอง 09 ธ.ค. 63
คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 28 มิ.ย. 60
รายงาน การจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 18 ส.ค. 57
แนวทางในการดำเนินงาน 18 ส.ค. 57
คู่มือการดำเนินการห้องเรียนสีขาว 10 ส.ค. 57
แบบรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 10 ส.ค. 57
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์งานกิจการนักเรียน 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 15 พ.ย. 63
งานบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติหน้าที่ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 22 ธ.ค. 63
ตัวอย่างรายงานการเข้าร่วมการอบรม-ปีการศึกษา-๒๕๖๓ 10 พ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ระบบรายชื่อนักเรียน ครู
    มกราคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
งานบริหารบุคคล
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจห้องเรียน ออนไลน์