โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มาตรการการบริหารจัดการเรียนการสอน 29 พ.ค. 64
ประกาศ 6 มาตรการโควิด 29 พ.ค. 64
ขอฝาก "ลิ้งค์" รวมรูปกิจกรรมทั้งหมดในปี62 (Byตาเต้ย Photo) 09 ม.ค. 63
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุม) 29 มี.ค. 62
เชิญชวนคณะครูเข้าเว็บห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 18 ก.ย. 61
1โรงเรียน1อาชีพ (ตัวอย่างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้) 02 ส.ค. 61
ติดตามคลิปร้องเพลงถวายในหลวง ร.๙ ของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้แล้ว 05 ม.ค. 60
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 29 ม.ค. 57
คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการมอบตัว และรายงานตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 08 มิ.ย. 63
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2563 25 พ.ค. 63
คำสั่ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง covid 19 16 พ.ค. 63
คำสั่งรับสมัครนักเรียน 63 ระบบออนไลน์ 04 พ.ค. 63
คำสั่งสอนเสริม 62 30 ต.ค. 62
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิต 30 ต.ค. 62
คำสั่งนิเทศการสอน 30 ต.ค. 62
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2562 14 พ.ค. 62
ภาพกิจกรรม
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (15/6/64) 15 มิ.ย. 64
แบบ วก.05 ไฟล์ excel 19 เม.ย. 64
แบบ วก 05 18 เม.ย. 64
แบบ วก 02 18 เม.ย. 64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(ใบเปล่า) 15 ก.พ. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 05 ม.ค. 64
แบบประเมินการนิเทศการสอน 63 28 ธ.ค. 63
งานแผนงาน
ยุทธศาสตร์สำหรับจัดทำโครงการ ปี 2564 22 เม.ย. 64
ส่วนนำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 12 เม.ย. 64
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563(แบบ ตสน.) 12 เม.ย. 64
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2564 10 เม.ย. 64
แบบฟอร์มกิจกรรม ปี 2564 10 เม.ย. 64
บันทึกขอปรับแผนโครงการ 30 ต.ค. 63
บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง 30 ต.ค. 63
แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 62
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
3 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ระดับมัธยมศึกษา 18 พ.ค. 62
2.3 แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 18 พ.ค. 62
2.2 แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 18 พ.ค. 62
2.1 แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 18 พ.ค. 62
1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 18 พ.ค. 62
0 แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว 18 พ.ค. 62
4 แบบคัดกรองนักเรียน 18 พ.ค. 62
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 18 พ.ค. 62
โรงเรียนสีขาว
แบบรายงานประชุมผู้ปกครอง 09 ธ.ค. 63
คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 28 มิ.ย. 60
รายงาน การจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 18 ส.ค. 57
แนวทางในการดำเนินงาน 18 ส.ค. 57
คู่มือการดำเนินการห้องเรียนสีขาว 10 ส.ค. 57
แบบรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 10 ส.ค. 57
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์งานกิจการนักเรียน 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 15 พ.ย. 63
งานบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติหน้าที่ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 22 ธ.ค. 63
ตัวอย่างรายงานการเข้าร่วมการอบรม-ปีการศึกษา-๒๕๖๓ 10 พ.ย. 63
ห้องสมุดมีชีวิต
รายงานการใช้ห้องสมุด 15 ก.พ. 64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(ใบเปล่า) 15 ก.พ. 64
โฮมรูม
แบบรายงานกิจกรรมโฮมรูม 07 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ระบบรายชื่อนักเรียน ครู
    มิถุนายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
งานบริหารบุคคล
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจห้องเรียน ออนไลน์