กลุ่มบุคลากรทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญสิริ มิ่งไม้
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0872082292
อีเมล์ : chalong733@gmail.com
ที่อยู่ :
142 ม13 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรสำโรง จ.สุโขทัย 64120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล