งานระบบดูแล
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
มาตรการเช้มงวด สถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
แผนเผชิญเหตุโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
แบบรายงานประชุมผู้ปกครอง (classroom meeting)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
ภาคผนวกกราฟเยี่ยมบ้าน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
ขั้นตอนนำเข้ารายชื่อโปรแกรม scantool
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ ปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 62