คำสั่ง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมอยู่ค่าย-พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 และ ม.3 (อ่าน 162) 19 ก.พ. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 139) 19 ก.พ. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ วันที่ 22,23,24 ก.พ. 2560 (อ่าน 161) 19 ก.พ. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 183) 17 ก.พ. 60
ตารางอบรมวันศุกร์..แก้ไขล่าสุดเมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 (อ่าน 190) 02 ก.พ. 60
คำสั่ง กิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์แสนสนุก ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 208) 11 ม.ค. 60
เวรรักษาการณ์ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 (อ่าน 179) 13 ธ.ค. 59
คำสั่ง อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อ่าน 210) 06 ธ.ค. 59
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานของโรงเรียน (อ่าน 550) 15 ก.ย. 57
คำสั่ง เยี่ยมบ้าน 57 (อ่าน 757) 08 ก.ค. 57
เวรรักษาการณ์ เดือน ก.ค. (อ่าน 530) 03 ก.ค. 57
เวรรักษาการณ์ เดือน มิ.ย. (อ่าน 554) 05 มิ.ย. 57
เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 594) 28 พ.ค. 57
ลูกเสือ-เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 608) 28 พ.ค. 57
บูรณาการ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 548) 28 พ.ค. 57
คำสั่งที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 565) 28 พ.ค. 57
ปฏิทินงาน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 565) 28 พ.ค. 57
คำสั่งครูอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์(วันศุกร์) (อ่าน 2409) 22 พ.ค. 57
เวรรักษาการณ์ เมษายน 2557 (อ่าน 509) 05 มี.ค. 57
เวรรักษาการณ์ มีนาคม 2557 (อ่าน 435) 03 มี.ค. 57
เวรประจำวัน (อ่าน 509) 15 พ.ย. 56
จัดแสดงผลงานโรงเรียน 4 ด้าน (อ่าน 677) 07 ส.ค. 56
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา (อ่าน 624) 07 ส.ค. 56
เวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม 2556 (อ่าน 583) 31 ก.ค. 56
สอบกลางภาคที่ 1-2556 (อ่าน 675) 10 ก.ค. 56
สอบ pre-o-net (อ่าน 625) 10 ก.ค. 56
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือห้องสมุดมีชีวิต (อ่าน 1353) 05 ก.ค. 56
คณะกรรมการนำ้ดื่ม (อ่าน 613) 05 ก.ค. 56
คณะกรรมการโรงอาหาร (อ่าน 844) 05 ก.ค. 56
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (อ่าน 791) 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากลและวันสุนทรภู่ (อ่าน 642) 25 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล “Data Management Center” ปีการศึ (อ่าน 548) 25 มิ.ย. 56
รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 600) 21 มิ.ย. 56
คณะกรรมการพิจารณา กยศ. (อ่าน 573) 11 มิ.ย. 56
กีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด (อ่าน 510) 11 มิ.ย. 56
ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกสอน (อ่าน 3733) 11 มิ.ย. 56
สมุดบันทึกเวรประวัน (อ่าน 627) 10 มิ.ย. 56
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (อ่าน 1407) 06 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556...(เพิ่มเติม) (อ่าน 520) 06 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556... (อ่าน 566) 06 มิ.ย. 56