ข่าวประชาสัมพันธ์
โหลดไฟล์ Logbook คู่มือ และตัวอย่าง (อ่าน 51) 07 ต.ค. 61
เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ Logbook (อ่าน 9) 07 ต.ค. 61
เชิญชวนคณะครูเข้าเว็บห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) (อ่าน 4) 18 ก.ย. 61
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Logbook (อ่าน 100) 27 ส.ค. 61
1โรงเรียน1อาชีพ (ตัวอย่างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้) (อ่าน 5) 02 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม. 4 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 309) 03 เม.ย. 61
สามารถติดตามชมรูปภาพกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ ๑๔-๑๖ (อ่าน 33) 16 ก.พ. 61
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเข้าร่วมประชุม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปี ๖๐ (อ่าน 427) 28 ม.ค. 61
กิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายและแนวทางดำเนินชีวิตเพื่อให้ห่างไกลจากการกระทำความผิดของเด็กและ (อ่าน 496) 10 ม.ค. 61
แบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2560 (อ่าน 645) 21 ม.ค. 60
ติดตามคลิปร้องเพลงถวายในหลวง ร.๙ ของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้แล้ว (อ่าน 592) 05 ม.ค. 60
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (อ่าน 1086) 29 ม.ค. 57