ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 155) 13 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 147) 13 พ.ค. 63
แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล (Covid-19) (อ่าน 7490) 10 พ.ค. 63
สมัครเรียน(ระบบออนไลน์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (3 - 12 พ.ค. 2563) (อ่าน 26) 28 เม.ย. 63
สมัครเรียน(ระบบออนไลน์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (3 - 12 พ.ค. 2563) (อ่าน 22) 28 เม.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครเรียน(ระบบออนไลน์) รอบแรก ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 218) 28 เม.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครเรียน(ระบบออนไลน์) รอบแรก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 399) 28 เม.ย. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตอบแบบสำรวจ สพม.38 (อ่าน 19) 28 มี.ค. 63
ขอปิดระบบสมัครเรียนออนไลน์ ตามที่ สพฐ.ขอความร่วมมือ (อ่าน 148) 25 มี.ค. 63
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากงานวิชาการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (อ่าน 186) 20 มี.ค. 63
ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.11 และ ม.4 ตามมติรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 148) 18 มี.ค. 63
วันนี้ 18 มีนาคม 2563 นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้าดูผลการเรียนได้แล้วนะคะ (อ่าน 30) 18 มี.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6 (อ่าน 176) 09 มี.ค. 63
ขอฝาก "ลิ้งค์" รวมรูปกิจกรรมทั้งหมดในปี62 (Byตาเต้ย Photo) (อ่าน 193) 09 ม.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 757) 26 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (อ่าน 736) 22 เม.ย. 62
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุม) (อ่าน 4943) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 403) 22 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (ยกเว้น วันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเลือกตั (อ่าน 835) 21 มี.ค. 62
พิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตผู้ก่อตั้งโรงเรีนน และผอ.โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พ.ศ.2519-2527 ผอ.เสริม มีกล (อ่าน 766) 20 มี.ค. 62
คู่มือ ว.21 และคู่มือ Logkbook (อ่าน 43) 24 ม.ค. 62
โหลดไฟล์ Logbook คู่มือ และตัวอย่าง (อ่าน 260) 07 ต.ค. 61
เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ Logbook (อ่าน 52) 07 ต.ค. 61
เชิญชวนคณะครูเข้าเว็บห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) (อ่าน 35) 18 ก.ย. 61
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Logbook (อ่าน 1054) 27 ส.ค. 61
1โรงเรียน1อาชีพ (ตัวอย่างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้) (อ่าน 36) 02 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม. 4 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 898) 03 เม.ย. 61
สามารถติดตามชมรูปภาพกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ ๑๔-๑๖ (อ่าน 64) 16 ก.พ. 61
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเข้าร่วมประชุม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปี ๖๐ (อ่าน 976) 28 ม.ค. 61
กิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายและแนวทางดำเนินชีวิตเพื่อให้ห่างไกลจากการกระทำความผิดของเด็กและ (อ่าน 1084) 10 ม.ค. 61
แบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2560 (อ่าน 1123) 21 ม.ค. 60
ติดตามคลิปร้องเพลงถวายในหลวง ร.๙ ของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้แล้ว (อ่าน 1004) 05 ม.ค. 60
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (อ่าน 1593) 29 ม.ค. 57