งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (15/6/64)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 64
แบบ วก.05 ไฟล์ excel
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
แบบ วก 05
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
แบบ วก 02
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(ใบเปล่า)
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
แบบประเมินการนิเทศการสอน 63
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้ 63
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
แบบบันทึกการมอบหมายงานให้ครูทำการสอนแทน
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ตารางเรียน 1/63(21/7/63)
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
ตารางสอนครู 1/63(21/7/63)
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
คำสั่งสอนข้าราชการครู 1/63
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียน 1/63
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนครู 1/63
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
คำสั่งสอนพนักงานราชการ 1/63
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
รายชื่อพร้อมเลขประจำตัวนักเรียน 63 (แก้ไข 29 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
เอกสารการนิเทศการสอน 2-62
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 62
ตารางเรียน 2/2562
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 62
ตารางสอนครู 2/2562
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 62