งานวิชาการ
ตารางเรียน 1/63(21/7/63)
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
ตารางสอนครู 1/63(21/7/63)
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
คำสั่งสอนข้าราชการครู 1/63
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียน 1/63
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนครู 1/63
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
คำสั่งสอนพพนักงานราชการ 1/63
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
รายชื่อพร้อมเลขประจำตัวนักเรียน 63 (แก้ไข 29 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
เอกสารการนิเทศการสอน 2-62
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 62
ตารางเรียน 2/2562
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 62
ตารางสอนครู 2/2562
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 62
รายงานผลโอเน็ต 61 (สพม.3)
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
ตารางสอนครู 1-2562
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 62
ตารางสอน 2-2561
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ตารางสอน 1-2561
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
เครื่องมือประเมินการอ่าน 1-2561
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 61
คำชี้แจงการประเมินการอ่าน 1-2561
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 61
ตัวอย่างเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 61
ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางภูมิศาสตร์ 60
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 61
ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางคณิตศาสตร์ 60
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 61