งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 66
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
วก.05 ปี 2565
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ต2ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 64
เกียรติบัตรอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
แนวทางการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ (COVID-๑๙)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
ผลการสอบ O-NET นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
แบบบันทึกการจัดสอนแทน
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
ต.2ก-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
วิเคราะห์ผู้เรียน 64
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
excel วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 64
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
เปลี่ยนแผนการเรียน
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
รายงานการสอนชดเชย 64
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Update 22/9/64)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 64
แบบ วก.05 ไฟล์ excel
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
แบบ วก 05
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64