ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลครูผู้ผ่านการอบรม SMART OFFICE รอบที่ 1
ที่ ชื่อ (ผู้ที่ยังไม่ผ่านโปรดส่งงานด่วน)  
1 รองมารินทร์
2 ครูพรพรรณ
3 ครูนิวัฒน์ ผ่าน
4 ครูอนันต์ ผ่าน
5 ครูเจริญ
6 ครูรุ่งศักดิ์
7 ครูจุฬาลักษณ์
8 ครูอัจฉรา ผ่าน
9 ครูอำภาพร ผ่าน
10 ครูสมชาย ผ่าน
11 ครูศรีนวล ผ่าน
12 ครูนิรุต ผ่าน
13 ครูดารารัตน์ ผ่าน
14 ครูอุดร ผ่าน
15 ครูปิญาณี ผ่าน
16 ครูสุภาภรณ์
17 ครูนุจรีย์
18 ครูสุนันท์ ผ่าน
19 ครูประสงค์
20 ครูแสงเดือน ผ่าน
21 ครูพิชญา ผ่าน
22 ครูดำรงค์
23 ครูจำลอง ผ่าน
24 ครูจันทนา ผ่าน
25 ครูศศินา ผ่าน
26 ครูสุวัฒนา ผ่าน
27 ครูจรัล ผ่าน
28 ครูกมลพรรณ ผ่าน
29 ครูอำนวย ผ่าน
30 ครูสดับ ผ่าน
31 ครูรัตนา ผ่าน
33 มาลี ผ่าน
  นาฎสินี ผ่าน
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 685 ครั้ง