ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลครูผูัผ่านการอยรม SCHOOL WEBSITE UPLOAD รอบที่ 1

 

หมายเหตุ มีผลงาน 3 รายการที่ไม่ทราบว่าเป็นของใคร ผู้ไม่ผ่าน (ร) โปรดส่งผลงานด่วน..
ครูมานพ ผ่าน
 
1 รองมารินทร์  ร
2 ครูพรพรรณ  ร
3 ครูนิวัฒน์ ผ่าน
4 ครูอนันต์ ผ่าน
5 ครูเจริญ  ร
6 ครูรุ่งศักดิ์  ร
7 ครูจุฬาลักษณ์  ร
8 ครูอัจฉรา ผ่าน
9 ครูอำภาพร  ผ่าน
10 ครูสมชาย ผ่าน
11 ครูศรีนวล ผ่าน
12 ครูนิรุต ผ่าน
13 ครูดารารัตน์ ผ่าน
14 ครูอุดร ผ่าน
15 ครูปิญาณี ผ่าน
16 ครูสุภาภรณ์  ร
17 ครูนุจรีย์  ร
18 ครูสุนันท์ ผ่าน
19 ครูประสงค์  ร
20 ครูแสงเดือน ผ่าน
21 ครูพิชญา ผ่าน
22 ครูดำรงค์  ร
23 ครูจำลอง ผ่าน
24 ครูจันทนา ผ่าน
25 ครูศศินา ผ่าน
26 ครูสุวัฒนา ผ่าน
27 ครูจรัล ผ่าน
28 ครูกมลพรรณ ผ่าน
29 ครูอำนวย ผ่าน
30 ครูสดับ  ร
31 ครูรัตนา ผ่าน
33  ครูมาลี  ร
  นาฎสินี ผ่าน

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 584 ครั้ง