ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ !! .. 
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จะดำเนินการเปลี่ยนเส้นทางการจราจร  บริเวณจุดต่างๆ ดังนี้
๑.บริเวณโดยรอบสี่แยกหอนาฬิกา ถนนจรดวิถีถ่อง
    -  ยืดเกาะกลางทั้ง ๔ ด้าน ออกไปประมาณด้านละ ๗ เมตร
    -  มีเส้นทึบสีขาว สำหรับจุดรถจอดรอ
    -  บังคับให้รถในวงเวียนด้านขวาผ่านไปก่อน
๒. บริเวณสี่แยกวัดราชธานี  ถนนจรดวิถีถ่อง  
    - จะยืดเกาะกลางออกไปประมาณ ๓๒ เมตร   
    - มีป้ายบังคับห้ามกลับรถทุกประเภท 
๓. บริเวณสี่แยกตลาดโต้รุ่ง ถนนรามคำแหง  
    - จะใช้ท่อปูนซีเมนต์ เป็นเกาะกลาง  
    - มีป้ายบังคับห้ามรถทุกประเภท ห้ามเลี้ยวซ้าย – ขวา เข้าถนนประเสริฐพงษ์  
    - มีป้ายบังคับห้ามรถทุกประเภท ห้ามเลี้ยวซ้าย ออกถนนตรีโชติ   
๔. บริเวณหน้าธนาคารไทยพานิชย์ ถนนสิงหวัฒน์  
    - บังคับให้รถทุกประเภทเลี้ยวซ้ายผ่านเข้าถนนตรีโชติ  
๕. บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ถนนสิงหวัฒน์ 
    - มีป้ายบังคับห้ามเลี้ยวซ้าย เข้าถนนประเสริฐพงษ์  

ทั้งนี้ จะเริ่มบังคับใช้ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป by:kaija
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 197 ครั้ง