ข่าวประชาสัมพันธ์
วันดินโลก WORLD SOIL DAY
5 ธันวาคมของทุกปี วันดินโลก WORLD SOIL DAY 
ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบเนื่องมาจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาผืนดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฎผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ

ที่มา : wikipedia.org 
By:kaija

โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 276 ครั้ง