โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 26 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 22 เม.ย. 62
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุม) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 22 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (ยกเว้น วันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเลือกตั 21 มี.ค. 62
พิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตผู้ก่อตั้งโรงเรีนน และผอ.โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พ.ศ.2519-2527 ผอ.เสริม มีกล 20 มี.ค. 62
คู่มือ ว.21 และคู่มือ Logkbook 24 ม.ค. 62
เชิญชวนคณะครูเข้าเว็บห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 18 ก.ย. 61
เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ Logbook 07 ต.ค. 61
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Logbook 27 ส.ค. 61
คำสั่ง
คำสั่งสอนเสริม 62 30 ต.ค. 62
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิต 30 ต.ค. 62
คำสั่งนิเทศการสอน 30 ต.ค. 62
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2562 14 พ.ค. 62
คำสั่งปฏิบัติงานสอนของพนักงานราชการ 2562 14 พ.ค. 62
คำสั่งปฏิบัติงานสอนของข้าราชการครู 14 พ.ค. 62
คำสั่งค่ายคุณธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2562 14 พ.ค. 62
ภาพกิจกรรม
งานวิชาการ
เอกสารการนิเทศการสอน 2-62 30 ต.ค. 62
ตารางเรียน 2/2562 20 ต.ค. 62
ตารางสอนครู 2/2562 20 ต.ค. 62
รายงานผลโอเน็ต 61 (สพม.3) 22 ก.ค. 62
ตารางสอนครู 1-2562 20 ก.ค. 62
ตารางสอน 2-2561 05 ก.ค. 62
ตารางสอน 1-2561 05 ก.ค. 62
แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 27 มิ.ย. 62
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 21 พ.ย. 62
แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 62
แบบฟอร์มกิจกรรม 03 เม.ย. 62
แบบฟอร์มโครงการ 03 เม.ย. 62
บันทึกเสนอขอจัดซื้อจัดจ้าง 24 พ.ค. 61
บันทึกขอปรับแผนงานโครงการ 25 ธ.ค. 59
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
3 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ระดับมัธยมศึกษา 18 พ.ค. 62
2.3 แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 18 พ.ค. 62
2.2 แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 18 พ.ค. 62
2.1 แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 18 พ.ค. 62
1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 18 พ.ค. 62
0 แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว 18 พ.ค. 62
4 แบบคัดกรองนักเรียน 18 พ.ค. 62
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 18 พ.ค. 62
โรงเรียนสีขาว
คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 28 มิ.ย. 60
รายงาน การจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 18 ส.ค. 57
แนวทางในการดำเนินงาน 18 ส.ค. 57
คู่มือการดำเนินการห้องเรียนสีขาว 10 ส.ค. 57
แบบรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 10 ส.ค. 57
รับเรื่องร้องเรียน
ระบบรายชื่อนักเรียน ครู
    ธันวาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 34567
8910 11 121314
1516171819 20 21
2223 24 2526 27 28
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
07 พ.ย. 62
สำนึกรักบ้านเกิด/ทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน
08 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง
13 พ.ย. 62
ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาลัยพยาบาล
25 พ.ย. 62
วันวชิราวุธ
02 ธ.ค. 62 ถึง 04 ธ.ค. 62
ประเมินภายนอก รอบ 4
11 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 / ทัศนศึกษา ม.4-6
20 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
24 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62
สอบกลางภาคเรียน 2/2562
27 ธ.ค. 62
กิจกรรมปีใหม่
งานบริหารบุคคล
ลิ้งค์น่าสนใจ
ห้องเรียน ออนไลน์