ภาพกิจกรรม
นายสรายุทธ เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พร้อมด้วย ครูกฤตพล กันทิยะ ครูรุ่งศักดิ์ สร้อยสน และครูจรัล งามสม นำนักศึกษาวิชาทหาร ไปบำเพ็ญประโยชน์ ตัดกิ่งไม้ ถางหญ้า ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อจัดเตรียมสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,13:00   อ่าน 31 ครั้ง