ภาพกิจกรรม
โครงการ อบรม STOP TEEN MOM หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โครงการ อบรม STOP TEEN MOM หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ วันที่ 3 และ 6 กุมภาพันธ์ 2560
- วันที่ 3 ม.ปลาย
- วันที่ 6 ม.ต้น
by:kaija
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2560,11:01   อ่าน 816 ครั้ง