ครูสดับ พรมเสน
ปพ.5 (ม1.1).หน้าที่พลเมือง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 709.86 KB
ปพ.5 (ม1.4)หน้าที่พลเมือง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.08 KB
ปพ.5-4.1งานบ้าน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 710.26 KB
ปพ.5-4.2.งานบ้าน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 712.6 KB
ปพ.5-4.3.การถนอมอาหาร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 705.29 KB
ปพ.5-4.3.งานบ้าน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 705.51 KB
ปพ.5-5.3 เครื่องดื่มเย็น
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.77 KB
ปพ.5-6.2อาหารจานเดียว
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.66 KB