ครูศศินา ไทยสาย
ป.พ.5สังคมศึกษา4 ม.2/1 ปีการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.57 KB
ป.พ.5สังคมศึกษา4 ม.2/2 ปีการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 719.17 KB
ป.พ.5สังคมศึกษา4 ม.2/3 ปีการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.77 KB
ป.พ.5หน้าที่พลเมือง2/3 ปีการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.11 KB
ป.พ.5สังคมศึกษา4 ม.2/4 ปีการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.42 KB
ป.พ.5สังคมฯ12(ม6/1) ปีการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 720.75 KB
ป.พ.5สังคมฯ12(ม6/2) ปีการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.96 KB
ป.พ.จาก sgs สังคม4(ม.2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.43 KB
ป.พ.จาก sgs หน้าที่พลเมือง2/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.83 KB
ป.พ. จาก sgs สังคมฯ (ม.6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.41 KB