ครูจันทนา ธราพรสกุลวงศ์
คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ 4 ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.82 KB
คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา2 ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.58 KB
ปพ.5 (ม1.1)สังคมศึกษา2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.08 KB
ปพ.5 (ม1.2)สังคมศึกษา2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.19 KB
ปพ.5 (ม1.3)สังคมศึกษา2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 697.92 KB
ปพ.5 (ม1.4)สังคมศึกษา2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.94 KB
ปพ.5 (ม2.1)ประวัติศาสตร์4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.17 KB
ปพ.5 (ม2.2)ประวัติศาสตร์4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.54 KB
ปพ.5 (ม2.3)ประวัติศาสตร์4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 698 KB
ปพ.5 (ม2.4)ประวัติศาสตร์4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 696.17 KB