ครูอำภาพร คณะแพง
บทนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.15 KB
การเคลื่อนที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.03 KB
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366 KB
การเคลื่อนที่แบบหมุน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.42 KB
ของไหล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.91 KB
งานและพลังงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.05 KB
มวล แรง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.45 KB
โมเมนตัมและการชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.13 KB
สภาพสมดุล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.54 KB
กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 569.38 KB