ครูนิรุต มีเกิด
แผนการจัดการเรียนรู้STEM
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 910.19 KB
แบบฝึกทักษะความน่าจะเป็น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
มาเป็นครูนักวิจัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB
เมทริกซ์ผูกพันและเมทริกซ์ผกผันของกึ่งจัตุรัสกล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 575.34 KB
สมบัติบางประการของการคูณเมทริกซ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.12 KB
สมบัติบางประการของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับเลขคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.47 KB
จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านทุกด้านเป็นจำนวนเต็ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.2 KB
Some Special Properties of Determinants
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55 KB
The Number of General Triangles with Longest Side Less Than or Equal to n
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.2 KB
The relationship between the sum of entries of matrix and matrix multiplication
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.66 KB
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.83 KB