กลุ่มงานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม ว23
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.32 KB
1.แบบประเมินครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 690.08 KB
2.แบบประเมินครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
3.แบบประเมินครูชำนาญการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.62 MB
4.แบบประเมินครูชำนาญการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
6.แบบประเมินผบ.ไม่มีวิทยฐานะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
7.แบบประเมิน ผบ.ชำนาญการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB