กลุ่มงานบริหารบุคคล
เอกสารการประเมินครู ฉบับที่ 1

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.5 KB
เอกสารประเมินครู ฉบับที่ 2 (Rubeic Score for teacher achivement evaluation)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116 KB
คู่มือการประเมินครู ๒๕๕๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.5 KB