เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชบ้านไร่พิทยาคม

 

คำร้อง:วิญญู  รังสิวุฒาภรณ์       

ทำนอง:สิทธิชัย  โขนงนุช     

เรียบเรียงเสียงประสาน:เสริม  มีกล่ำ

 

ได้ยินนามก็คร้ามเกรงขจรทั่วแดน
แผ่รำแพนกรีดกรายดั่งยูงฟ้อนหาง
หยิ่งลำพองประดุจเช่นพญาจงอาง
ชื่อเสียงดังสูงเด่นด้วยสามัคคี
                        สะอาดกายสะอาดใจวินัยเพรียบพร้อม
                        พวกเรายอมรับใช้ได้ทุกวิถี
                        ใฝ่ศึกษา  มุ่งกีฬา และการดนตรี
                        มรรยาทดี  ศรีสง่า  แก่สถาบัน
พร้อมพรัก  บ้านไร่พิทยาคม
อบรมฝึก  ศึกษา  สมความใฝ่ฝัน
ฐานการศึกษามั่น 

ให้สมคำขวัญ  บัณฑิตย่อมฝึกตน
                        เบ้าหล่อหลอม  ร่วมจิตใจ  สีส้มน้ำตาล
               
จะกันดาร  อย่างไร  ไม่เคยมีผล
               
สถาบัน  เคี่ยวฝึกฝนให้คนเป็นคน
               
เพิ่มความเข้มข้น  สายเลือด บ้านไร่ของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

มาร์ชบ้านไร่พิทยาคม

คำร้อง:วิญญู  รังสิวุฒาภรณ์     ทำนอง:สิทธิชัย  โขนงนุช     เรียบเรียงเสียงประสาน:เสริม  มีกล่ำ

Intro..  ดํ  ดํรํ  ดํ  รํดํ    รํดํ    _ _    ดํ ดํดํดํ

ได้ยินนามก็คร้ามเกรงขจรทั่วแดน

               ดํ    ดํ  _ _  
แผ่รำแพนกรีดกรายดั่งยูงฟ้อนหาง

  ดํ   รํ                   _ _  

หยิ่งลำพองประดุจเช่นพญาจงอาง

    ดํ  รํ      ดํ  รํ   รํดํ      _ _  
ชื่อเสียงดังสูงเด่นด้วยสามัคคี

           ดํ      _ _  
                        สะอาดกายสะอาดใจวินัยเพรียบพร้อม

                               ดํ        ดํ     _ _  
                        พวกเรายอมรับใช้ได้ทุกวิถี

                     ดํ  รํ           _ _  
                        ใฝ่ศึกษามุ่งกีฬา และการดนตรี

                   ดํ  รํ    ดํ รํ   รํ   ดํ    _ _  
                        มรรยาทดี  ศรีสง่า  แก่สถาบัน

                              รํ  ดํ _ _  
พร้อมพรัก  บ้านไร่  พิทยาคม

   ดํ    ดํ _   ดํ   ดํ   ดํดํ รํ  รํ _ _  
อบรมฝึก  ศึกษาสมความใฝ่ฝัน

 ดํ  รํ  ดํ   ดํ  มํ  มํ    รํ   ดํ มํ _ _ _  
ฐาน   การศึกษามั่น 

  _ _        _ _  

ให้สมคำขวัญ  บัณฑิตย่อมฝึกตน

 ลฺ  ทฺ                  _ _  
                        เบ้าหล่อหลอม  ร่วมจิตใจ  สีส้มน้ำตาล

                                      ดํ    ดํ  _ _  
               
จะกันดาร  อย่างไร  ไม่เคยมีผล

                     ดํ   รํ              _ _  

                สถาบัน  เคี่ยวฝึกฝนให้คนเป็นคน

                    ดํ รํ        ดํ  รํ   รํ  ดํ   
               
เพิ่มความเข้มข้น  สายเลือด บ้านไร่ของเรา

                                            รํ  ดํ _ _  

มาร์ชบ้านไร่พิทยาคม

คำร้อง:วิญญู  รังสิวุฒาภรณ์     ทำนอง:สิทธิชัย  โขนงนุช     เรียบเรียงเสียงประสาน:เสริม  มีกล่ำ

                  C     Dm   F                        G7      Am    Em Am  G7     Am   C

Intro..  ดํ  ดํรํ    ดํ  รํดํ    รํดํ    _ _              ดํ ดํ ดํดํ

 C G  Am                         G7  Am

ได้ยินนามก็คร้ามเกรงขจรทั่วแดน

  FAm Dm   Em  F            G7   Am
แผ่รำแพนกรีดกรายดั่งยูงฟ้อนหาง

Am       Dm                   

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB