สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปเทวดา นั่งสีซอสามสาย มีข้อความข้างล่างว่า "บัณฑิตย่อมฝึกตน"