ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.84 KB
ม.1/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.48 KB
ม.1/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.8 KB
ม.1/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.78 KB
ม.1/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.83 KB
ม.2/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.33 KB
ม.2/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.64 KB
ม.2/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.69 KB
ม.2/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
ม.3/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.03 KB
ม.3/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.84 KB
ม.3/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.72 KB
ม.3/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.24 KB
ม.4/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.39 KB
ม.4/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.39 KB
ม.4/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.83 KB
ม.5/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.29 KB
ม.5/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.91 KB
ม.5/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.36 KB
ม.6/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.66 KB
ม.6/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.9 KB
ม.6/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.52 KB