ครูสุนิสา นุธิกุล
สื่อการสอนการแยกตัวประกอบ ม.2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.81 KB
สื่อการสอน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13 KB
สื่อการสอน โดมิโนคู่อันดับ ม.1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.24 KB
สื่อการสอน มือช่วยจำอัตราส่วนปีทาโกรัส
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.55 KB
สื่อการสอน บิงโกทศนิยม ม.1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.65 KB