ครูศิริรัตน์ บัวผัน
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยม.1เพิ่มเติม-ในเล่มปพ.5 เทอม 2 10ผลการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.8 KB
ปพ.5วิชาภาษาไทยม.1เพิ่มเติม เทอม 2 10ผลการเรียนรู้ ห้อง 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.43 KB
ปพ.5วิชาภาษาไทยม.1เพิ่มเติม เทอม 2 10ผลการเรียนรู้ ห้อง 4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 346.96 KB
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยม.2 -ในเล่มปพ.5 เทอม 2 7 บท วรรณคดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.39 KB
ปพ.5 (ม2.4) พื้นฐาน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.69 KB
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานม.1-ในเล่มปพ.5 เทอม 2 7 บท วรรณคดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.16 KB
ปพ.5 (ม1.2) พื้นฐาน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.11 KB
ปพ.5 (ม1.3) พื้นฐาน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.39 KB