ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2562
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.4 MB
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2563
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB