ผู้บริหาร

นายประสาน โชติมน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ
รวมระเบียบทางการศึกษา ครูบ้านนอก
กฎหมายการศึกษา
รวมระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
รวมระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการพัสดุ
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ระเบีียบค่ารักษาพยาบาล
รวมกฎหมายการศึกษา
ระเบียบการใช้รถราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
คู่มือ
you tube บ้านไร่พิทยาคม
ร้องเพลงถวายในหลวง ร.๙ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม1
ร้องเพลงถวายในหลวง ร.๙ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม2
การแปรอักษรถวายความอาลัย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขท
แปรอักษร "โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม"
จรวดขวดน้ำ...โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม!
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
ช่วงที่ดีที่สุด - บ้านไร่พิทยาคม 21
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย ม.6/2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ม.6/2 รุ่น 19 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย...รร.บ้านไร่พิทยาคม (y)
โคมลอย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
อ.ประสงค์ เสือคล้าย เสียงดีมาก ๆ
กิจกรรม ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
หนังสือรุ่น บ้านไร่พิทยาคม รุ่น 15【OFFICIAL MV】by gu_kong
1/3 ปี56 บ้านไร่พิทยาคม
present school.wmv
เดินแบบม.2/2 โรงเรียนบ้านไร่
ม.6/3รุ่นที่18โรงเรียนบ้านไรพิทยาคม
Thailand Go Green บ้านไร่พิทยาคม
บีบอย บ้านไร่พิทยาคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2013
ปรับปรุง 28/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 732171
Page Views 992900
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตำบลบ้านไร่  สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

          ประชาชนได้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน  เป็นจำนวน  ๓๐ ไร่  ๒ งาน  ๑๒ ตารางวา  ซื้อด้วยเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง  เมื่อวันที่  ๒๖พฤษภาคม  ๒๕๑๙  โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ  พ่อค้า  และประชาชน  ใช้เวลาก่อสร้าง ๓ วันจึงแล้วเสร็จ  เปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๙ คน  นักเรียนชาย ๑๙  คน นักเรียนหญิง ๑๐ คน

          โรงเรียนได้เปิดสอนเมื่อวันที่    มิถุนายน  ๒๕๑๙  โดยมีนายเสริม  มีกล่ำ  เป็นครูใหญ่

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๑ หลัง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม ๑ หลัง ๘ ที่นั่ง  บ้านพักครู ๑ หลัง  บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๑  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง  บ้านพักครู ๑ หลัง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม ๘ ที่นั่ง ๑ หลัง อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ต  จำนวน ๑ หลัง  บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  แบบ ๒๐๒ ก  สองชั้น

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  แบบ ๒๐๒ ก  สองชั้น

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๗   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๔  สองชั้น  ๑ หลัง 

          วันที่    สิงหาคม  ๒๕๒๗  นายเยี่ยม  อ่ำทอง  ได้มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทน  นายเสริม  มีกล่ำ

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๘   ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ๑ หน่วย  และได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน ๔ ห้องเรียน

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๙   ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน ๑๐๒ / ๒๙  จำนวน ๑ หลัง

          ปี  พ.ศ. ๒๕๓๑   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ ๓๓  จำนวน ๑ ชุด  บ้านพักนักเรียนจำนวน ๑ หลัง  ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

           ปี  พ.ศ.๒๕๓๓  ได้งบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม  จำนวน ๑ หลัง

  ปี  พ.ศ.๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๑๘๐  ล.

จำนวน ๑ หลัง  ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ตต.  จำนวน ๑ ชุด

           ปี  พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม    ทีนั่ง ชาย ๓ ที่ หญิง ๓ ที่  จำนวน ๑ หลัง

  ปี พ.ศ.๒๕๓๗   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๑๘๐ ล.  จำนวน ๑ หลัง  และโรงเรียนได้จัดสร้างป้ายโรงเรียนขึ้นใหม่เป็นป้ายหินอ่อน

  ปี พ.ศ.๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ล. (ปรับปรุง ๒๙ป จำนวน ๑ หลัง  และหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗  จำนวน  ๑ หลัง

           ปี  พ.ศ.๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน

  ระหว่างปี  พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๔๒. เป็นช่วงที่นายสุเทพ  ไตต่อผลมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนนี้

  วันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๒.  นายถวิล  หิรัญศรี  ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการแทน  นายสุเทพ  ไตต่อผล  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
102 ม. 7   ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-685011/0818878018
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย-ตาก