รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
102 ม.7   ตำบลบ้านไร่  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
เบอร์โทรศัพท์ 055-685011 เบอร์แฟกส์ 055-685011
Email : brpssr@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :