ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ
03 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
01 มี.ค. 63 สอบโอเน็ต ม.6
29 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ม.6
17 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 เตรียมสอบโอเน็ต ม.6
14 ก.พ. 63 เปิดบ้าน open house 62
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ม.3
20 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 เตรียมสอบโอเน็ต ม.3
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมปีใหม่
24 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน 2/2562
20 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
11 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 / ทัศนศึกษา ม.4-6
02 ธ.ค. 62 ถึง 04 ธ.ค. 62 ประเมินภายนอก รอบ 4
25 พ.ย. 62 วันวชิราวุธ
13 พ.ย. 62 ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาลัยพยาบาล
08 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง
07 พ.ย. 62 สำนึกรักบ้านเกิด/ทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน
22 ต.ค. 62 กิจกรรมวันปิยะมหาราช
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562