ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ
04 มี.ค. 63 ถึง 06 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม แต่งกายด้วยชุดนักเรียน วิชาการ
01 มี.ค. 63 สอบโอเน็ต ม.6
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
29 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ม.6
โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา แต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
17 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 เตรียมสอบโอเน็ต ม.6
12 ก.พ. 63 เปิดบ้าน open house 62
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ม.3
20 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 เตรียมสอบโอเน็ต ม.3
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมปีใหม่
24 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน 2/2562
20 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
11 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 / ทัศนศึกษา ม.4-6
02 ธ.ค. 62 ถึง 04 ธ.ค. 62 ประเมินภายนอก รอบ 4
25 พ.ย. 62 วันวชิราวุธ
13 พ.ย. 62 ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาลัยพยาบาล
08 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง
07 พ.ย. 62 สำนึกรักบ้านเกิด/ทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน
22 ต.ค. 62 กิจกรรมวันปิยะมหาราช
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562