รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เสาวลักษณ์ อินหล่อ (เมย์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 16
อีเมล์ : inlor_18@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น สาขาบางนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าธุรการคลังสินค้า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 879 ซ.บางนา-ตราด3 ถ.บางนา-ตราด แขวงเขต บางนา กรุงเทพฯ 10260

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 มิ.ย. 2560,17:09 น.   หมายเลขไอพี : 58.137.28.12


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล