รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา พุ่มมาก (เป้)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 11
อีเมล์ : ling_poope69@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 561 หมู่ 10 ตำบลเเม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 พ.ย. 2557,13:49 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.11.78


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล