รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชจีรา ภู่เอี่ยม (ม่วย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 8
อีเมล์ : nuchjeera78@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 202 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ต.ค. 2557,06:11 น.   หมายเลขไอพี : 58.137.188.190


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล