รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 28 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เสาวลักษณ์ อินหล่อ (เมย์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 20 ม. 8 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0839602605
อีเมล์ : inlor_18@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เอกสิทธิ์ ขำรอด (เต้ย)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 5
ที่อยู่ : สวรรคโลก สุโขทัย 64110
เบอร์มือถือ : 0980096889
อีเมล์ : ushop4685@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุษราภรณ์ เทียนบุตร (แพรมี่)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 19
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0879578740
อีเมล์ : bootsaraporn123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรรญา รอดฉ่ำ (บี)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 19
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0801160631
อีเมล์ : beejanya96@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทชัย วิมานทอง (ไก่)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : ม.6/1 รุ่น 20
ที่อยู่ : 118/9 ถนนประชาอุทิศ ซอย12/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์มือถือ : 0932400562
อีเมล์ : Inthachai_2539@Hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา พุ่มมาก (เป้)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 11
ที่อยู่ : โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 561 หมู่ 10 ตำบลเเม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์มือถือ : 088-147-4347
อีเมล์ : ling_poope69@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ วรรณบุตร (แนน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 11
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : youremail@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงเดช กันธาหล้า (เดช)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 64 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 080-0886290
อีเมล์ : songdech_pinky99@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส สุกัญญา เซ็นหอม (ผึ้ง)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 7/1ม.5ต.ราวต้นจันทร์ อ. ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 00
อีเมล์ : pueng_kha@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วัลลภ ทองพูน (มืด)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 82/1 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0862116266
อีเมล์ : wanlop2527@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชจีรา ภู่เอี่ยม (ม่วย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 203/25 ม.6 ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
เบอร์มือถือ : 0860000700
อีเมล์ : nuchjeera78@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนานันทน์ พุดลบ (ต๋อย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 231 / 1 ม.8 ต. นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0811111111
อีเมล์ : Pschananun@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม