ประกาศ ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (ยกเว้น วันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเลือกตั้ง ส.ส)
เข้าสู่หน้าหลัก